Kontakt

Ubytovanie počas lockdown-u
a v čiernom pásme covid utomatu.

Môžeme poskytnúť KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE
V SÚVISLOSTI S VÝKONOM PRÁCE ALEBO PODNIKANIA
ČI INEJ PODOBNEJ ČINNOSTI, za podmienky,
že služby budú poskytnuté len hosťovi s OTP